چهارشنبه 20 آذر 1398

سامد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/22 12:28 ویرایش : ‎1394/05/22 12:29 بازدید: 2914

معرفی سامد

 

 تعدد و پراکندگی سوابق در سطوح مختلف اجرایی، دوباره‌کاری و طولانی شدن زمان دسترسی به شکایت­ های ثبت شده مردم، نبود مراجع شناخته شده در سطوح اجرایی، نامشخص بودن مسیرهای قابل دسترسی برای مردم به منظور بیان مسایل و مشکلات، عملکرد نامطلوب برخی از کارکنان دستگاه ­های دولتی به دلیل نبود روش معین، وجود روش­ های سلیقه‌ای، نبود بازخورد به منظور ساماندهی سیستماتیک، ناآشنایی افراد جامعه با قوانین و مقررات، وجود برخی توقعات نادرست و بی­ توجهی به مشکلات مردم تشکیل سامانه‌ای را برای رفع این معضلات ضروری کرده است.

 

سامد، سامانه ­ای الکترونیکی است که براساس نظامنامة مدیریت[1] پاسخگویی به شکایات، مردم می ­توانند درخواست ها، انتقادها، شکایات، گزارش ­ها، طرح ­ها و پیشنهادهای خود را بدون محدودیت با دولت مطرح کنند. در این سامانه امکان پیگیری و ارزیابی پاسخ دریافت شده برای دستگاه­ های نظارتی و اجرایی بالاتر نیز وجود دارد.

 

همچنین با توجه به اینکه مرکز رسیدگی به شکایات براساس نظامنامه موظف بوده است شماره تلفنی 3 رقمی برای اخذ مسائل و مشکلات مردم پیش بینی و به مردم اعلام کند، تلفن 111 برای تحقق همین منظور در نظر گرفته شد و هر فرد از هر نقطه کشور که با این شماره تماس بگیرد، به‌ طور خودکار به سایت پاسخگویی سامد استان متصل می‌شود. به بیان دیگر، هر فرد ایرانی در هرکجای ایران می ­تواند به آسانی با سیستم سامد ارتباط برقرار کند.
[1] . بندهای 5-8 نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات

دولت و ملت همدلی و همزبانی