چهارشنبه 20 آذر 1398

گروه ارتباطات و مشاوره

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/22 13:04 بازدید: 1714

گروه ارتباطات و مشاوره

 اولین سطح و لایه ارتباطی در سامد گروه ارتباطات و مشاوره است. از جمله وظایف این گروه می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارتباط فراگیر و مستمر الکترونیکی با مردم بر محور تکریم ارباب رجوع؛
  • مشاوره و راهنمایی به متقاضیان؛
  • ثبت، انتقال و انعکاس صحیح و کامل تقاضا؛
  • اطلاع­رسانی به متقاضیان از مرجع پاسخگویی به منظور پیگیری؛
  • شناسایی اولیه و انعکاس موضوعات مطابق با دستورالعمل موجود.

 

گروه ارتباطات و مشاوره

دولت و ملت همدلی و همزبانی