چهارشنبه 20 آذر 1398

گروه نظارت و پیگیری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/22 12:55 ویرایش : ‎1394/05/22 12:59 بازدید: 1740

گروه نظارت و پیگیری

 یکی دیگر از گروه­ های فعال در سامد گروه نظارت و پیگیری است. وظایف این گروه به شرح زیر است:

  • ارائة مشاوره تخصصی؛
  • پیگیری و نظارت تا حصول نتیجه با رویکرد حل مسئله؛
  • ایجاد هماهنگی بین دستگاه­ ها از منظر پاسخگویی؛
  • هماهنگی با سایر مراکز پاسخگویی به مردم؛
  • نظارت بر عملکرد دستگاه­ های اجرایی و مدیران از منظر پاسخگویی؛
  • نظارت و کنترل فراگیر بر کیفیت ارائة خدمات دستگاه‌ها مبتنی بر معیارهای متعارف؛
  • شناسایی و انعکاس خلأهای قانونی‌ گریز از پاسخگویی؛
  • شناسایی گلوگاه ها در امر پاسخگویی در دستگاه ­ها.

 

گروه نظارت و پیگیری

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی