چهارشنبه 20 آذر 1398

شرح وظایف

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:19 ویرایش : ‎1394/05/22 12:30 بازدید: 3125

شرح وظایف

 

 1. ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات با واحدهای بازرسی و پاسخگویی به شکایات واحدهای استانی دستگاه­های اجرایی مستقر به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در خصوص پاسخگویی به شکایات؛
 2. استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداری­ ها و بخشداری ­ها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان به منظور تحلیل عملکرد آن­ها و تبیین نتایج ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تهیه گزارش؛
 3. ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری؛
 4. تنظیم برنامه بازرسی موردی و دوره ­ای و اجرای آن از طریق بازرسی­ های مالی و اداری؛
 5. انجام همکاری­ های لازم با گروه­ های بازرسی و نهادهای قانونی کشور به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی در این زمینه؛
 6. تنظیم گزارش از نتایج بازرسی­ های انجام شده و ارسال آن برای مراجع ذیربط؛
 7. دریافت و بررسی شکایات کتبی مراجعین از کارکنان و واحدهای تابعه استانداری و دیگر ادارات و تهیه گزارش جهت مقامات مافوق؛
 8. رسیدگی به شکایات ارزشیابی شوندگان و تهیه گزارش جهت ارائه به شورای ارزشیابی به منظور صدور رأی قطعی در موارد اختلاف؛
 9. برنامه­ ریزی و اجرای ارزشیابی سالانه کارکنان استانداری و واحدهای تابعه؛
 10. بررسی پیرامون صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایات؛
 11. بررسی و پاسخگویی به شکایات و تقاضاهای مردم که از طریق نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دیگر ارگان­ های مسئول ارجاع می­ گردد؛
 12. تهیه پیش­نویس تصویب­نامه ها و آیین­ نامه ­ها و اساسنامه ­های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه (فرمانداری­ ها، بخشداری­ ها و...) و ارائه به معاونت امور حقوقی، مجلس و بین ­الملل وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب؛
 13. عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارگروه مبارزه با فساد و رشوه اداری استان؛
 14. بررسی و اظهارنظر نسبت به پیش­نویس لوایح، تصویبنامه­ ها و آیین ­نامه­ ها و اساسنامه­ های واصله از معاونت امور حقوقی، مجلس و بین ­الملل وزارت کشور؛
 15. تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 16. طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی؛
 17. معاضدت قضایی (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهیه لوایح و مشاوره) مدیران و کارکنان استانداری، فرمانداری­ ها و بخشداری­ ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی، اداری و محاسباتی؛
 18. همکاری با دفتر حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می­ شود؛
 19. انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آن­ها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز براساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه؛
 20.  تهیه و تنظیم گزارش ­های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهارنظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی استانداری، فرمانداری­ ها و بخشداری­ ها؛
 21. اظهارنظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری، فرمانداری ‎ها، بخشداری­ ها، شوراها و شهرداری­ ها؛
 22. پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشست­ های حقوقی، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب در راستای وظایف و ماموریت­های استانداری به واحدهای ذیربط در استانداری؛
 23. اظهارنظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط؛
 24. ارتباط مستمر با دفتر امور حقوقی وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه­ ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه؛
 25. انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون­ های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می­ گردد.

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی