چهارشنبه 25 مهر 1397

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/24 17:42 ویرایش : ‎1397/05/29 12:54 بازدید: 2864

معرفی مدیرکل

 محمدرضا محمدی فتیده - برادر شهیدان حسین و محمد محمدی فتیده - سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان

 سوابق تحصیلی :

                    کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی

تلفن دفتر : 01333282305

نمابر :      01333282306 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی